UREĐENJE I OPREMANJE INFRASTRUKTURE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB OPATIJA

Centar za socijalnu skrb Opatija je dana 15. prosinca 2017. god. potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga: „Unaprijeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije-faza 1“, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovim projektom želi se unaprijediti infrastrukturna osnova Centra kako bi mogao značajnije podržati proces deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije na geografskom području svog djelovanja. Rekonstrukcijom pomoćne građevine u vlasništvu Centra i nabavom adekvatne opreme omogućit će se pristupačnost usluga Centra za sve korisnike u procesu deinstiutucionalizacije i korisnike kojima prijeti institucionalizacija, kao i članovima njihovih obitelji.

Vrijednost projekta je 1.602.760,00 kuna prihvatljivih troškova koji se u 100 % – tom iznosu financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je započeo u ožujku 2017. god. i traje 32 mjeseca. Osim uređenja i opreme prostora, projektom se planira i nabava novog vozila za potrebe mobilnog tima te stvaranje uvjeta za individualni, grupni i terenski rad djelatnika s korisnicima te uređenje multifunkcionalne dvorane koja će omogućiti razna događanja i aktivnosti grupne podrške vezane uz olakšavanje pristupa života u zajednici za sve korisničke skupine.

Na području naše nadležnosti živi 479 odraslih osoba s invaliditetom i 56 djece s teškoćama u razvoju. Fizička pristupačnost rekonstruirane građevine omogućiti će po prvi puta da osobe smanjene pokretljivosti mogu zatražiti informacije u prostoru Centra  i sudjelovati u planiranju usluga koje su im potrebne.

Ciljna skupina u ovom projektu su odrasle osobe s invaliditetom; djeca s teškoćama u razvoju; djeca i mladi s odstupanjima na planu ponašanja; djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi; udomiteljske obitelji i potencijalni udomitelji.

Stručni kapaciteti Centra upotpunjeni s unaprijeđenom infrastrukturnom osnovom omogućiti će razna događanja i aktivnosti grupne podrške vezane uz olakšavanje i unaprijeđivanje  pristupa života u zajednici za sve korisničke skupine.

NABAVA AUTOMOBILA ZA POTREBE PRUŽANJA USLUGA NA TERENU

U cilju pružanja adekvatne podrške u procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije, Centar za socijalnu skrb Opatija je u sklopu projekta „Unaprijedimo život u zajednici“ (KK.08.1.3.03.0002) financiranog bespovratnim sredstvima iz Poziva „Unaprijeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije-faza 1“, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Europskog fonda za regionalni razvoj, nabavio jedan osobni automobil (vozilo za socijalnu skrb) koji će u svakodnevnom radu koristiti zaposlenici Centra za potrebe pružanja usluga na terenu usmjerenim korisnicima Centra kao i članovima njihovih obitelji.

Djelatnici Centra su preuzeli automobil u utorak 25. veljače 2020. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 1.602.760,00 kuna prihvatljivih troškova koji se u 100 % – tom iznosu financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je započeo u ožujku 2017. godine te traje do prosinca 2020. godine.