Centar za socijalnu skrb Opatija  je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.
Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska , a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.

 

Centar za socijalnu skrb Opatija osnovan je za područje Grada Opatije,općina Matulji,Lovran i Mošćenička Draga ( odnosno područje Liburnijskog kraja) koje se prostire na 314 kvadratnih kilometara, te obuhvaća    30 000 tisuća stanovnika.
Sjedište Centra je na lokaciji Opatija, Stubište Baredine 10/1.

 

NAŠ MOTO :

„ Ne idite tamo gdje bi vas put mogao odvesti, idite tamo gdje puta još nema i ostavite svoj trag.“

 

Svaka osoba koja nije u mogućnosti zadovoljiti svoje životne potrebe,prevladati kriznu životnu situaciju u kojoj se našla ili urediti svoje obiteljske odnose može potražiti pomoć u Centru za socijalnu skrb  Opatija
Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska , a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.

 

NAŠA MISIJA:

Kvalitetno, djelotvorno, cjelovito, primjereno, odgovorno i pristupačno pružanje pomoći i usluga svim osobama i obiteljima koje su se našle u teškoj životnoj situaciji u kojoj im je potrebna naša pomoć, pri tome vodeći računa o dostojanstvu  i jednakostima osoba i njihovim ljudskim pravima, te uz zajedničko pronalaženje rješenja krizne situacije, kao i poticanje i stvaranje uvjeta za osobni napredak i razvoj osobe.

NAŠA VIZIJA:

Stvaranje otvorene,prilagodljive,transparentne i suvremene javne ustanove koja osluškuje potrebe  korisnika i zajednice u kojoj djeluje , prilagođava se njezinim potrebama,te razvija i potiče solidarnost i povezanost zajednice u rješavanju socijalnih potreba sagledavajući svaki problem cjelovito, u cilju pronalaženja njegovog trajnog rješavanja, posebice štiteći interese i unapređujući prava obitelji, djece, mladih, osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom.