Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2019. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva:

– fizičke i

– pravne osobe

da predlože kandidate za:

1. Godišnju nagradu

2. Nagradu za životno djelo.

Više informacija na:

Centrar za socijalnu skrb Opatija objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno

puno radno vrijeme za radno mjesto

 

 

diplomirani socijalni radnik/ca I. vrste — 1 izvršitelj/ica (više informacija)

Centar za socijalnu skrb Opatija, 28.06.2019., objavio je na Elektroničkom oglasniku javne nabave, nabavu za otvoreni postupak male vrijednosti za nabavu građevinskih radova – rekonstrukcija pomoćne građevine. Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) pogledaju i preuzmu potrebnu dokumentaciju.“

 

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, s ciljem dodjele „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2018. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za Godišnju nagradu i za Nagradu za životno djelo.

UREĐENJE I OPREMANJE INFRASTRUKTURE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB OPATIJA

 

Centar za socijalnu skrb Opatija je dana 15. prosinca 2017. god. potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga: „Unaprijeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije-faza 1“, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovim projektom želi se unaprijediti infrastrukturna osnova Centra kako bi mogao značajnije podržati proces deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije na geografskom području svog djelovanja. Rekonstrukcijom pomoćne građevine u vlasništvu Centra i nabavom adekvatne opreme omogućit će se pristupačnost usluga Centra za sve korisnike u procesu deinstiutucionalizacije i korisnike kojima prijeti institucionalizacija, kao i članovima njihovih obitelji.

Vrijednost projekta je 1.602.760,00 kuna prihvatljivih troškova koji se u 100 % – tom iznosu financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je započeo u ožujku 2017. god. i traje 32 mjeseca. Osim uređenja i opreme prostora, projektom se planira i nabava novog vozila za potrebe mobilnog tima te stvaranje uvjeta za individualni, grupni i terenski rad djelatnika s korisnicima te uređenje multifunkcionalne dvorane koja će omogućiti razna događanja i aktivnosti grupne podrške vezane uz olakšavanje pristupa života u zajednici za sve korisničke skupine.

Na području naše nadležnosti živi 479 odraslih osoba s invaliditetom i 56 djece s teškoćama u razvoju. Fizička pristupačnost rekonstruirane građevine omogućiti će po prvi puta da osobe smanjene pokretljivosti mogu zatražiti informacije u prostoru Centra  i sudjelovati u planiranju usluga koje su im potrebne.

Ciljna skupina u ovom projektu su odrasle osobe s invaliditetom; djeca s teškoćama u razvoju; djeca i mladi s odstupanjima na planu ponašanja; djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi; udomiteljske obitelji i potencijalni udomitelji.

Stručni kapaciteti Centra upotpunjeni s unaprijeđenom infrastrukturnom osnovom omogućiti će razna događanja i aktivnosti grupne podrške vezane uz olakšavanje i unaprijeđivanje  pristupa života u zajednici za sve korisničke skupine.

Poštovani, izvješćujemo Vas da je na temelju Zakona o nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 96/03 i 33/05) i čl. 2. Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 111/05)  Ministarstvo za demografiju mlade i socijalnu politiku  raspisalo Natječaj za dodjelu ” Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2017.godini.

Tekstu Natječaja možete pristupiti na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/full/o8228709.html