Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta za 2018.g.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, s ciljem dodjele „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2018. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za Godišnju nagradu i za Nagradu za životno djelo.

Više informacija pogledajte na Internet stranicama Narodnih novina

i na Internet stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku