Za više informacija pogledajte na poveznici: Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini obavijest

Republika Hrvatska povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta svake godine dodjeljuje Nagradu za promicanje prava djeteta.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece te poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za godišnju nagradu i za nagradu za životno djelo.

Natječaj je objavljen 24. rujna 2021. godine u „Narodnim novinama“, a otvoren je 15 dana od objave odnosno do 9. listopada 2021. godine.

Poveznicu prema tekstu objavljenog natječaja možete pronaći ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8323195.html

Centar za socijalnu skrb Opatiju dana 15.10.2020. godine na svojim Internet stranicama objavljuje Poziv za dostavu ponuda s pratećim prilozima za predmet „Nabava usluge stručnog nadzora nad građevinskim radovima“ vezano uz projekt „Unaprijedimo život u zajednici“ (KK.08.1.3.03.0002).

CZSS Opatija Poziv-Stručni nadzor
Prilog 1. Ponudbeni list
Prilog 2. Troškovnik
Prilog 3. Izjava
Prilog 4. Nacrt Ugovora

Poziv za dostavu ponude

Glavni i Izvedbeni projekt<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwe.tl%2Ft-RvuHCP8E9y&data=04%7C01%7Ckorisnik058%40mdomsp.hr%7C4c6312ed1a9d478892b208d870d81418%7C86a22763f5d842599e993436b51f2cdf%7C0%7C0%7C637383420805023077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tPq4p8x0Iu9a25GRSSDBpCRB8zoItwt1oSP%2Fpvf4NG0%3D&reserved=0>

Rok za dostavu ponuda je 20.10.2020. godine do 14:00 sati.

Na mjestu glavnog i izvedbenog projekta nalazi se poveznica s koje ponuditelji mogu skinuti građ.dokumentaciju koja je bila dostupna na EOJN tijekom nabave građ.radova: https://we.tl/t-RvuHCP8E9y

Sukladno Odluci Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, za vrijeme trajanja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 rad Centra za socijalnu skrb Opatija s korisnicima i drugim strankama organiziran je na slijedeći način:

 

  1. Korisnici Centra primaju se po prethodnom telefonskom dogovoru s nadležnim socijalnim radnikom, odnosno voditeljem slučaja.
  2. Korisnici dolaze u točno dogovorenom terminu, čekaju na svoj red na otvorenom i nakon prijema i/ili provedenog postupka ne zadržavaju se u prostorijama Centra.
  3. Prije ulaza u prostorije Centra korisniku se mjeri temperatura.
  4. Sve aktivnosti Centra s korisnicima i drugim strankama provode se koliko god je moguće e-komunikacijom i telefonom putem slijedećih kontakata:
  1. Detaljnije upute o postupanju u prostorijama centara radi sprječavanja i suzbijanja epidemije koronavirusa (COVID-19) dostupne su na web stranici: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke).
  2. Zabranjuje se ulazak u Centar korisnicima i drugim strankama koji imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu, kao i korisnicima koji su bili u kontaktu sa zaraženom osobom ili im je izrečena mjera samoizolacije!

 

Molimo Vas da se pridržavate navedenih uputa radi Vaše i naše sigurnosti i očuvanja zdravlja !

Zahvaljujemo svima na razumijevanju !

OBAVIJEST!

 

  1. Radi pojave oboljenja od CORONA VIRUSA te sprečavanja pojave epidemije iste bolesti, od 16.03.2020. god. do daljnjega prijem stranaka vršit će se ponedjeljkom, srijedom i petkom od 08:00 do 10:00 sati i to samo za stranke koje dolaze zbog ŽURNIH I NEODGODOVIH RAZLOGA !

 

  1. Molimo korisnike koji imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu da ne ulaze u prostorije Centra !

 

  1. Molimo Vas da se pridržavate navedenih uputa radi Vaše i naše sigurnosti i očuvanja zdravlja !

Centar za socijalnu skrb Opatiju dana 19.12.2019. godine na svojim Internet stranicama objavljuje Poziv za dostavu ponuda s pratećim prilozima za predmet „Nabava osobnog automobila za potrebe pružanja usluga na terenu“ vezano uz projekt „Unaprijedimo život u zajednici“ (KK.08.1.3.03.0002).

Rok za dostavu ponuda je 13.01.2020. godine do 14:00 sati.

 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2019. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva:

– fizičke i

– pravne osobe

da predlože kandidate za:

1. Godišnju nagradu

2. Nagradu za životno djelo.

Više informacija na:

Centrar za socijalnu skrb Opatija objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno

puno radno vrijeme za radno mjesto

 

 

diplomirani socijalni radnik/ca I. vrste — 1 izvršitelj/ica (više informacija)