Entries by AdminEnel

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET „NABAVA USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD GRAĐEVINSKIM RADOVIMA“

Centar za socijalnu skrb Opatiju dana 15.10.2020. godine na svojim Internet stranicama objavljuje Poziv za dostavu ponuda s pratećim prilozima za predmet „Nabava usluge stručnog nadzora nad građevinskim radovima“ vezano uz projekt „Unaprijedimo život u zajednici“ (KK.08.1.3.03.0002). CZSS Opatija Poziv-Stručni nadzor Prilog 1. Ponudbeni list Prilog 2. Troškovnik Prilog 3. Izjava Prilog 4. Nacrt Ugovora […]

OBAVIJEST O ORGANIZACIJI RADA CZSS OPATIJA ZA VRIJEME TRAJANJA BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

Sukladno Odluci Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, za vrijeme trajanja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 rad Centra za socijalnu skrb Opatija s korisnicima i drugim strankama organiziran je na slijedeći način:   Korisnici Centra primaju se po prethodnom telefonskom dogovoru s nadležnim socijalnim radnikom, odnosno […]

OBAVIJEST O PROMJENI RADNOG VREMENA!

OBAVIJEST!   Radi pojave oboljenja od CORONA VIRUSA te sprečavanja pojave epidemije iste bolesti, od 16.03.2020. god. do daljnjega prijem stranaka vršit će se ponedjeljkom, srijedom i petkom od 08:00 do 10:00 sati i to samo za stranke koje dolaze zbog ŽURNIH I NEODGODOVIH RAZLOGA !   Molimo korisnike koji imaju respiratornu bolest i/ili povišenu […]

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET „NABAVA OSOBNOG AUTOMOBILA ZA POTREBE PRUŽANJA USLUGA NA TERENU“

Centar za socijalnu skrb Opatiju dana 19.12.2019. godine na svojim Internet stranicama objavljuje Poziv za dostavu ponuda s pratećim prilozima za predmet „Nabava osobnog automobila za potrebe pružanja usluga na terenu“ vezano uz projekt „Unaprijedimo život u zajednici“ (KK.08.1.3.03.0002). Poziv za dostavu ponude, Opatija Prilog 1. Ponudbeni list, Opatija Prilog 2. Troškovnik i tehničke specifikacije, […]

Nagrada za promicanje prava djeteta u 2019.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2019. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva: – fizičke i – pravne osobe da predlože kandidate za: 1. Godišnju nagradu 2. […]

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Centrar za socijalnu skrb Opatija objavljuje   JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto     diplomirani socijalni radnik/ca I. vrste — 1 izvršitelj/ica (više informacija)

Otvoreni postupak male vrijednosti za nabavu građevinskih radova

Centar za socijalnu skrb Opatija, 28.06.2019., objavio je na Elektroničkom oglasniku javne nabave, nabavu za otvoreni postupak male vrijednosti za nabavu građevinskih radova – rekonstrukcija pomoćne građevine. Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) pogledaju i preuzmu potrebnu dokumentaciju.“   https://eojn.nn.hr/Oglasnik/