Centar za socijalnu skrb Opatiju dana 15.10.2020. godine na svojim Internet stranicama objavljuje Poziv za dostavu ponuda s pratećim prilozima za predmet „Nabava usluge stručnog nadzora nad građevinskim radovima“ vezano uz projekt „Unaprijedimo život u zajednici“ (KK.08.1.3.03.0002).

CZSS Opatija Poziv-Stručni nadzor
Prilog 1. Ponudbeni list
Prilog 2. Troškovnik
Prilog 3. Izjava
Prilog 4. Nacrt Ugovora

Poziv za dostavu ponude

Glavni i Izvedbeni projekt<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwe.tl%2Ft-RvuHCP8E9y&data=04%7C01%7Ckorisnik058%40mdomsp.hr%7C4c6312ed1a9d478892b208d870d81418%7C86a22763f5d842599e993436b51f2cdf%7C0%7C0%7C637383420805023077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tPq4p8x0Iu9a25GRSSDBpCRB8zoItwt1oSP%2Fpvf4NG0%3D&reserved=0>

Rok za dostavu ponuda je 20.10.2020. godine do 14:00 sati.

Na mjestu glavnog i izvedbenog projekta nalazi se poveznica s koje ponuditelji mogu skinuti građ.dokumentaciju koja je bila dostupna na EOJN tijekom nabave građ.radova: https://we.tl/t-RvuHCP8E9y