U cilju pružanja adekvatne podrške u procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije, Centar za socijalnu skrb Opatija je u sklopu projekta „Unaprijedimo život u zajednici“ (KK.08.1.3.03.0002) financiranog bespovratnim sredstvima iz Poziva „Unaprijeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije-faza 1“, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Europskog fonda za regionalni razvoj, nabavio jedan osobni automobil (vozilo za socijalnu skrb) koji će u svakodnevnom radu koristiti zaposlenici Centra za potrebe pružanja usluga na terenu usmjerenim korisnicima Centra kao i članovima njihovih obitelji.

Djelatnici Centra su preuzeli automobil u utorak 25. veljače 2020. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 1.602.760,00 kuna prihvatljivih troškova koji se u 100 % – tom iznosu financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je započeo u ožujku 2017. godine te traje do prosinca 2020. godine.