Centrar za socijalnu skrb Opatija objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno

puno radno vrijeme za radno mjesto

 

 

diplomirani socijalni radnik/ca I. vrste — 1 izvršitelj/ica (više informacija)