UREĐENJE I OPREMANJE INFRASTRUKTURE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB OPATIJA

 

Centar za socijalnu skrb Opatija je dana 15. prosinca 2017. god. potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga: „Unaprijeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije-faza 1“, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovim projektom želi se unaprijediti infrastrukturna osnova Centra kako bi mogao značajnije podržati proces deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije na geografskom području svog djelovanja. Rekonstrukcijom pomoćne građevine u vlasništvu Centra i nabavom adekvatne opreme omogućit će se pristupačnost usluga Centra za sve korisnike u procesu deinstiutucionalizacije i korisnike kojima prijeti institucionalizacija, kao i članovima njihovih obitelji.

Vrijednost projekta je 1.602.760,00 kuna prihvatljivih troškova koji se u 100 % – tom iznosu financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je započeo u ožujku 2017. god. i traje 32 mjeseca. Osim uređenja i opreme prostora, projektom se planira i nabava novog vozila za potrebe mobilnog tima te stvaranje uvjeta za individualni, grupni i terenski rad djelatnika s korisnicima te uređenje multifunkcionalne dvorane koja će omogućiti razna događanja i aktivnosti grupne podrške vezane uz olakšavanje pristupa života u zajednici za sve korisničke skupine.

Na području naše nadležnosti živi 479 odraslih osoba s invaliditetom i 56 djece s teškoćama u razvoju. Fizička pristupačnost rekonstruirane građevine omogućiti će po prvi puta da osobe smanjene pokretljivosti mogu zatražiti informacije u prostoru Centra  i sudjelovati u planiranju usluga koje su im potrebne.

Ciljna skupina u ovom projektu su odrasle osobe s invaliditetom; djeca s teškoćama u razvoju; djeca i mladi s odstupanjima na planu ponašanja; djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi; udomiteljske obitelji i potencijalni udomitelji.

Stručni kapaciteti Centra upotpunjeni s unaprijeđenom infrastrukturnom osnovom omogućiti će razna događanja i aktivnosti grupne podrške vezane uz olakšavanje i unaprijeđivanje  pristupa života u zajednici za sve korisničke skupine.